MEGSZÜLETTEK A KISKUTYÁK!

Megszületett a Tüzes-Bojtár "H" puli alom 2019. November 2-án. 3 fekete fiú, 3 fekete lány.
Apa: Királytelki Ügyvéd
Anya: Királytelki Csábos "Izabella"
becilogopng_

Származása: 
Magyarország

Felhasználása:
Terelõkutya. Bátor viselkedése miatt a pásztorok körében a nagyobb testû, vagy nehezen kezelhetõ állatok terelésére is igen kedvelt. Vaddisznó hajtóvadászatra is használják. Kitûnõ õrzõ-védõ, sport-, és kísérõkutya. Házõrzõ, és jelzõkutya. Kedvelt házi eb. Viszonylag rövid szõrzete és kitûnõ alkalmazkodóképessége miatt lakásban is nehézség nélkül tartható.

FCI besorolása:
I. fajtacsoport Õrzõ- és terelõkutyák (a svájci havasi kutyák kivételével)
1. szekció
Munkavizsga nélkül.

Rövid történeti áttekintés:
A XVIII – XIX. században magyarországi terelõ pásztorkutyák és feltehetõleg különféle állófülû német juhászkutyák spontán keveredésébõl alakult ki.

Általános megjelenés:
Középnagy testû juhászkutya fajta . Feje megnyúlt, elkeskenyedõ. Füle felálló. A törzs felsõ vonala hátrafelé enyhén lejt. Szõrzete a végtagok elülsõ részén rövid, sima, máshol hosszabb, és erõteljesen hullámos, göndörödésbe hajló. Igen sokszínû fajta.

Fontos méretarányok:
Törzshossz/marmagasság: 103/100
Mellkasmélység/marmagasság: 40-45/100
Mellszélesség/marmagasság: 30/100
Fejhossz/marmagasság: 42/100
Fanghossz/fejhossz: 40/100
Fülhossz/fejhossz: 45/100

Viselkedés és jellem:
Élénk vérmérsékletû, rendkívül tanulékony, bátor, éber, mozgékony, munkát kedvelõ, értelmes és alkalmazkodóképes.

TESTFELÉPÍTÉS

1. Fej
A mudi legtetszetõsebb része a feje. A szemlélõben a figyelmes, éber, mindig tettrekész, jókedvû, értelmes állat benyomását kelti, a félénkség, a passzivitás és az agresszivitás legcsekélyebb jele nélkül. A fej ék alakú, az orr irányában elkeskenyedõ.
Agykoponya:
Koponya: A koponya és a homlok enyhén domború. A szemboltívek csak kissé fejlettek.
Stop: Enyhe.
Arckoponya:
Orrtükör: Keskeny, elöl lekerekített, közepesen tág orrlyukakkal. Színe a fekete, fehér, fakó és cifra (blue merle) színû mudiknál mindig fekete, a többi színváltozatnál barna, a hamvasnál szürke.
Fang: Közepesen erõs, az orrhát egyenes.
Ajkak: Szorosan a fogsorhoz simulóak. A szájzug kissé csipkézett. Az ajkak pigmentáltsága az orrtükör pigmentáltságával egyezõ.
Állkapocs/Fogak: Teljes, ollós harapás. Szabályos, középnagy fogak.

Szemek: Keskenyek, a belsõ és külsõ szemzugon enyhén hegyesen keskenyedõek és kissé ferdén ülõek; ettõl kissé csibészes a tekintete. A szemszín lehetõleg minél sötétebb legyen. A hamvas (kék), és a cifra (blue merle) színváltozatnál nem hiba a csókaszem. A szemhéjszélek feszesek, jól pigmentáltak.
Fülek: Magasan tûzött állófülek. Fordított V-alakúak, jól szõrözöttek, a szõrszálak a fülkagyló peremén túlnyúlnak. A fülmozgás igen élénk, a fülkagylót egymástól függetlenül is képes radarszerûen körbeforgatni. A fül kb. 10-15 %-kal hosszabb, mint tövének szélessége.

2. Nyak: 
A kissé magasan illeszkedõ nyak a vízszintessel 50-55 fokos szöget zár be. Középhosszú, kissé ívelt, jól izmolt. Lebernyege, és szõrnyakörve nincs. Kanoknál kevéssé fejlett sörény elõfordulhat, de sohasem lehet feltûnõ.

3. Törzs
Felsõ vonal: Enyhén lejt a far irányába.
Mar: Kifejezett és hosszú, izmolt.
Hát: Egyenes, rövid.
Ágyék: Középhosszú, és feszes kötésû.
Far: Rövid, csapott, közepesen széles, jól izmolt.
Mellkas: Elülsõ része kissé domború. Mélysége a könyökig ér. Bordázata csak kis mértékben dongás, inkább lapos.
Alsó vonal: Hátrafelé kismértékben felhúzott.

4. Farok
Középmagasan tûzött. Nyugalmi állapotban lóg, a farok alsó harmada ilyenkor a vízszinteshez közelít. Feszült figyelem, és élénk mozgás közben farkát sarlósan a vízszintes síkja fölé emeli. A farokkurtítás nem hiba, de nem kívánatos. A kurtított farok 2-3 ujjnyira van csonkolva. Elvétve születnek kiskutyák rövid farokkal, illetve farok nélkül is. A farok dúsan szõrözött, alsó élén a szõrszálak hossza akár a 10-15 cm-t is elérheti.

5. Végtagok 
Elülsõ rész:
Lapocka, váll: A lapocka mérsékelten dõlt, jól izmolt. A szügy elsõ része lekerekített, a mellcsont csúcsa csak kissé áll ki.
Felkar: Középhosszú.
Könyök: Szorosan a testhez simul.
Elülsõ lábtõizület: Feszes, száraz.
Elülsõ lábközép: Meredek.
Elülsõ mancsok: Kerek, szorosan egymás mellett álló ujjakkal. Az ujjak között és alatt csak kevés szõr található. A talppárna rugalmas. A karmok palaszürkék és kemények.
Hátulsó rész:
Általános: A hátulsó végtagok kissé hátraállítottak.
Comb:.Hosszú, gazdagon izmolt.
Hátulsó lábközép: Rövid és meredek.
Hátulsó mancsok: Az elülsõkkel azonosak. A fattyúujjak nem kívánatosak, 2-3 napos korban eltávolítandóak.

6. Mozgás
A mudi mozgását az aprózó ún. tipegõ lépés, lendületes ügetés, és térnyerõ vágta jellemzi.

7. Bõr
Feszes, ránctalan.

8. Szõrzet
A fejet, és a végtagok elülsõ részét rövid, egyenes lefutású, simán fekvõ szõr borítja. A test többi részén egységesen erõsen hullámos, esetleg csigás lefutású, dús és mindig fényes, mintegy 3-7 cm hosszú a szõr. Helyenként szõrléceket, forgókat alkot. Leghosszabb az alkar, a comb hátulsó részén és a farok alsó élén, ahol határozott szõrzászlót alkot.

Szín:
– Fekete
– Fehér
– Fakó
– Cifra (Blue Merle), azaz sötétebb, vagy világosabb kékesszürke alapon feketével spriccelt, csíkozott, sávozott, vagy foltozott.
– Hamvas (kék)
– Barna
Kisméretû fehér jegyek megengedettek, de nem kívánatosak, 5 cm-nél kisebb átmérõjû mellfolt, és fehér tûzés a lábujjakon megengedett.

9. Méret
Marmagasság:
Kanok: 41-47 cm, ideális méret: 43-45 cm
Szukák: 38-44 cm, ideális méret 40-42 cm
Testsúly:
Kanok: 11-15 kg
Szukák: 8-12 kg

10. Hibák
Az elõbb említett pontoktól való minden eltérés hibának tekintendõ, amely értékelésének pontos arányban kell állnia az eltérés fokával.

11. Kizáró hibák

– Fekete, fehér, cifra, fakó, vagy hamvas színû kutyáknál hússzínû, májszínû, vagy foltos, a barna mudiknál a hússzínû orrtükör.
– Elõreharapás, vagy a 2 mm-t meghaladó hátraharapás. Hiányzó metszõfogak, szemfogak, a 2-4 premolar, vagy az 1-2 molar hiánya.
– A fekete színû kutyáknál a sárga szem.

– Lógó fülek
– Rövid, sima, fekvõ szõrzet az egész testen; hosszú szõr a fejen; nemezesedésre hajlamos szõrzet.
– Ordas szín; fekete és cserszín a sárga és a barna közötti színtartományba tartozó jegyekkel.
– A standard leírásban rögzített méretektõl való eltérés.

Utólagos megjegyzés:
A kanoknak két, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedõ, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkezniük.